Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 09.01.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Helsingin Keskipohjalaiset ry
  Puheenjohtaja: Eila Rekilä
  X X Helsinki
  Puh. 040 7437971
  [email protected]
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jäsenrekisterinhoitaja: Heikki Latvatalo
 3. Rekisterin nimi
  Helsingin Keskipohjalaiset ry:n jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenten nimet, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksutiedot.
  Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja
  muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
  Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Europaan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Vain Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus
  rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön
  vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.
Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00