Matti Heiniemen muistolle

Matti Heiniemelle (oik.) luovutetaan Kotiseutuliiton ansiomerkki yhdistyksen 60-vuotisjuhlissa. Luovuttajana yhdistyksen pj Esko Rautila ja taustalla Esa Kukkola sekä Kaarina Pollari.

Matti Heiniemi syntyi Kannuksessa 16.3.1959 maanviljelijäperheeseen. Matin opintie alkoi
Korpelan kylän ala-asteella, ylioppilastutkinnon hän suoritti Kannuksen yhteiskoulun lukiossa.
Sen jälkeen hän jatkoi opintoja Tampereen yliopistossa ja suoritti maisterin tutkinnon taloustieteestä.

Opintojen jälkeen Matti tuli Helsinkiin Tullihallituksen palvelukseen ja teki siellä pitkän työuran
vaativissa tehtävissä. Pian tultuaan Helsinkiin hän tuli mukaan Helsingin Keskipohjalaiset ry
toimintaan ja oli aktiivisesti mukana yhdistyksen hallituksessa siihen saakka, kun asui pääkaupunkiseudulla.

Kulttuurihistoria ja sukututkimus olivat Matille rakas vapaa-ajan harrastus. Hänen asiantuntemuksensa ja
aktiivisuutensa tukivat erinomaisella tavalla yhdistyksen toimintaa. Vuosien mittaan Matti oli avaintekijä
järjestettäessä kotimaakunnan historian, vanhan ruokakulttuurin, kansanparannustaidon tai muun perinteisen
elämäntavan esittely- ja keskustelutilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa Matti oli usein juontajan tai puhujan
tehtävässä ja esitti puheenvuoronsa aina puhtaalla Kannuksen murteella. Näin hän esimerkillään järjesti
keskipohjalaisille kuulijoille mahdollisuuden ylläpitää mieltä vahvistavaa tuntumaa kotiseudun
syntymäkieleen ja muunsyntyisille murteen ihmettelyn nautinnon.

Yhdistyksen perinteisiin on jo kohta 40 vuoden ajan kuulunut talkoilla rakennettava pääsiäiskokko
Helsingin Seurasaareen. Tähänkin vuotuiseen suurtapahtumaan Matilla oli aina tarmoa ja aikaa osallistua
säätilanteesta riippumatta. Jäädessään työeläkkeelle hän muutti takaisin synnyinseudulleen Kannukseen
ja jatkoi siellä rakasta kotiseutu- ja sukututkimustyötä. Matti kuoli kotikaupungissaan 4.12.2021.

Esko Rautila, Eija Honkala
Helsingin Keskipohjalaiset ry. entisiä hallituksen jäseniä

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00